Personal tools

You are here: Home / News / The DIKTAS Newsletter / DIKTAS Newsletter, Issue 4 - ALB

DIKTAS Newsletter, Issue 4 - ALB

DIKTAS is a project initiated by the aquifer-sharing states and supported by Global Environment Facility (GEF) to improve understanding of transboundary groundwater resources of the Dinaric region and to facilitate their equitable and sustainable utilisation, including the protection of unique karst groundwater dependent ecosystems.

DIKTAS Newsletter, Issue 4 - ALB


==================================

DIKTAS Newsletter, Issue 4 - ALB
Gjysma e parë e vitit 2013 pati një sërë aktivitetesh në Projektin DIKTAS duke përfshirë, takimet e grupeve vendimmarrës të DIKTAS, dorëzimin e Analizës Diagnostike Ndërkufitare (TDA), fillimin e Planit Strategjik të Veprimit (SAP) dhe njoftimin e parë të Konferencës DIKTAS 2014.